smedstorp se

 

Gårdlösaleden

Gårdlösa natur och kulturvandring

i  1  2  3  4  5  ii  6  7  8  9  10 


ii Frans Lindberg

Här låg tidigare den gård, Gårdlösa 10, där målaren och bygdeskildraren Frans Lindberg växte upp. Lindbergs teckningar och tavlor spreds främst hos bönderna i hemtrakten, men när han så småningom blev "erkänd" kom hans tavlor även att hänga på Nordiska Museet i Stockholm och visas på utställningar i Paris och Bryssel. Hans tavlor finns en utställning på Kulturhistoriska museet i Lund och på Österlens Museum i Simrishamn.

"Enligt mina föräldrars uppgift är jag född den 13:e oktober 1857, och denna uppgift stämmer även med kyrkoherdens uppgift. Jag fick i dopet namnet Frans. Vid 6 års ålder började jag skolgången i Gårdlösa skola 1864. Jag blev konfirmerad 1872, och kom i målarelära den 1:e april 1874, lärotiden var 3 år. På våren 1877 reste jag till Stockholm, men återvände samma år på hösten. 1878 på våren reste jag åter till Stockholm och arbetade där i yrket till hösten 1882. På våren 1883 reste jag till Tyskland och arbetade i Berlin till hösten 1874, då jag återvände hem. 1885 på våren startade jag egen målarverkstad i Smedstorps nya stationssamhälle, där jag bedrev yrket till våren 1933, då jag överlämnade verkstaden till min son Lars Einar Lindberg. Sedan har jag ägnat min mästa tid till akvarell-målning, därvid jag huvudsakligen sökt återgiva stug- och gårdsinteriörer från 1800-talet, samt folk- och dräkttyper från denna tid. På senaste tiden har jag sökt framställa en del gamla hus och gårdar, en brytstuga, en malttorka, en gammal bro, m.m. dels efter naturen och dels efter minnet, dessa teckningar har jag dock ej färglagt, endast laverat. Nu vid nära 86 års ålder har jag dock upphört även härmed.

Smedstorp i juni 1943
Frans Lindberg"

  

<<< Föregående sida         Nästa sida >>>