smedstorp se

Smedstorps Byalag  

 

 

huset 2020 Medborgarhuset i Smedstorp 

dukning 1
 Dukat och klart för fest

jul dans

 Julen dannsan ut 

jul lek
 Jul lek innan tomten kommer

jazz publik
 Jazzfest 

jazz orkester
 Orkestern på scen 
  

Smedstorps Bygdegårdsförening bildades 1995 i samband med att Tomelilla kommun erbjöd byborna att själva ta hand om verksamheten och driften av Medborgarhuset. Kommunen skulle dock fortsättningsvis stå som ägare av själva fastigheten. 

Medborgarhuset har utgjort en självklar samlingsplats i Smedstorp ända sedan huset byggdes 1910 då lokalerna användes av nykterhetsrörelsen. Under många år fungerade Medborgarhuset som byns biograf och 1953, året efter den stora tillbyggnaden som gav huset dess nuvarande utformning, visades den sista filmen på vita duken. 

Föreningen bytte namn til "Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening" 2019, för att förtydliga att föreningen inte bara förvaltar Medborgarhuset utan är engagerad i hela byns utveckling och allehanda aktiviteter. 

Föreningen blev ägare till Medborgarhuset agusti 2010. Då bytte förening uppvärmnigssystem till jordvärme och 2013 installerades solceller

Driften finansieras genom hyresintäkter och ideéllt arbete. Mer information om  uthyrning>>>

Föreningen har genom åren verkat inom en mängd olika områden. Man har t ex byggt boulebana vid Frans Lindbergs väg, ansvarat för att välkomstskyltarna vid infarterna kommit på plats samt iordningsställt Gröne Plan till en vacker liten park. 

Andra projekt föreningen genomfört är Mittpunkten och Gårdlösa leden. Båda projekten har engagerat många bybor, vilka också är engagerade i underhåller av leden. 

Föreningen har dessutom åtskilliga kontakter med kommunens politiker och har under åren verkat för Smedstorp i en mängd centrala frågor. Bland annat har föreningen aktivt medverkat till att Smedstorp idag har kvar både skolan och friluftsbadet vilka båda varit nedläggningshotade. 

Föreningen arrangerar och organiserar också aktiviteter under året, det kan t ex vara servering i Medborgarhuset i samband med påskens konstutställningar, förstamaj-firande på Gröne Plan, Luciafirande m m
 

Strelsen består av.  

  Ordförande Evald Faxheden
  v. Ordförande Anna-Karin Edstrand
  Kassör Ella Ingemansson
  Sekreterare Karin Lindén
  Övriga ledamöter Linnea Andersson
    Nina Edstrand
    Patrick Edstrand
    Claes Ekman
    Johnny Nilsson
    Kjell Olausson
    Jenny Olsson
     


Vi vill att alla skall känna sig delaktiga i och vara stolta över vår by.
Förslag och synpunkter på vad Byalaget skall arbeta med är mycket välkomna.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alternativt kan förslagslådan i Medborgarhuset användas. 

Kontaktpersoner för föreningen är ordförande Evald Faxheden, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. och vice ordförande Anna-Karin Edstrand, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Medlemsavgiften för 2023 är 200 kr/person, bankgiro 5978-3910