smedstorp se

UTVECKLING AV KULTUREN I SMEDSTORP

2008-12-18

 

Anteckningar från möte med
Bygdegårdsföreningen 18 december 2008 i Olssons Lada.

 

 1. Berit Danielsson, som kallat till mötet, hälsade välkommen och introducerade Ann Louise Svensson och Sindre Magnusson från Region Skåne.

 2. Sindre Magnusson inledde mötet med en kort genomgång av vad som tidigare sagts och gjorts: – Ett EU-projekt kallat Leader gör det möjligt för oss i Smedstorp att utveckla bygden.
  – Det finnas ca 55 milj kr som skall delas ut under 3-4 år
  - Smedstorp är en av 9 orter i Sydöstra Skåne som kan få del av dessa pengar.
  – I ett projekt skall kostnaden delas lika mellan Kommun, Region och
  t.ex. en lokal förening. Föreningen behöver dock inte gå in med pengar utan här räknas föreningsmedlemmarnas arbete som insats.
  – Peter Olstenius är den tjänsteman som kommer att hjälpa oss med ansökan, men först måste vi ta fram ett underlag.
  – Det är viktigt att vi har någon som kan skriva bra och tydligt när vi skall presentera planerna.

 3. Vid förra mötet kom ett antal förslag fram och det viktigaste anser alla vara VANDRINGSLEDEN. Därför utgår vi från den.

 4. För att skapa en VANDRINGSLED:
  – Markägarna måste kontaktas.
  – Leden skall röjas upp vilket Kommunen åtagit sig att göra.
  – Naturreservatet/en bör ingå i leden. Därför skall Länsstyrelsen kontaktas.
  – Jägarna skall kontaktas så att inte leden krockar med jägarnas intressen.
  – Det är viktigt att tänka i hela slingan på en gång. Inte arbeta stegvis.
  – Leif Dahlgren åtog sig att göra en karta över leden och samtidigt vara i kontakt med alla markägare.
 5. 5. För att VANDRINGSLEDEN skall fungera väl krävs en hel del kringservice: – Karta att köpa
  – Grillplatser
  – Stora snygga skyltar med information
  – Möjlighet att ta få information via GPS och mobiltelefon med bilder från Historiska Museet så att man kan orientera sig i naturen.
  – Kombinera leden med badet
  – Guidning. Utbilda ungdomar?
  – Kom med tåget och hitta skyltar på stationen där leden utgår från Mittpunkten. – Parkeringar vid Tunby och Marietorp
  – Matkorg att beställa (Ingelsta Kalkon? Evalena?)
  – Kontakta Stefan Olsson ”Stiftelsen Sånska Landskap”
  OBS Det är viktigt att skyltar och markeringar är snygga och prydliga. Samma sak gäller kommande trycksaker och marknadsföring.
  – ”Silverflickan” av Ola Lansing kan ev säljas. Vem har upphovsrätten till den? Det finns även andra fynd som man göra souvenirer av.
  – Grodorna och fladdermössen bör uppmärksammas.
  – Vad kan handikappanpassas? Förmodligen är det svårt att göra hela leden handikappvänlig, men kanske kan man vid parkeringarna ordna något?
  – Toaletter. Här bör vi lobba på Naturvårdsverket.

 6. Hur bör arbetet gå vidare?
  Så småningom behövs en eller flera projektledare men innan dess får vi arbeta ideellt i olika grupper. Beslöts därför att bilda tre arbetsgrupper:

  En STARTGRUPP med Leif Dahlgren
  Berit Danielsson
  Bo Runnberg
  Mats Josephson (sammankallande)
  Roger Nilsson
  Denna grupp tar fram ett första utkast till en projektplan.

  En grupp som arbetar med SERVICE kring leden.
  Det handlar om skyltnng, start/slutpunkt, Café, picknick, parkering, toaletter, marknadsföring Evalena Axelsson
  Evald Faxheden (sammankallande)
  Kristina Eriksson
  Per Åke Edstrand
  Franco Pagilalunga

  En grupp som arbetar med INNEHÅLLET kring leden.
  Det handlar då om historia, naturen, evenemang, djur, kulturarv osv Kerstin Palm
  Agneta Olsson
  Mattias Richter
  William Mårtensson
  Ev Ann Lindberg som skall tilfrågas
  VEM ÄR SAMMANKALLANDE?

 7. Tidsplaner
  Ett utkast till projektplan skall finnas framme i slutet på januari. Denna plan gås igenom med Peter Olstenius för att leda fram till en ansökan som kan behandlas vid beslutstillfälle nr 3 i vår vilket är i maj. 

 


Mats Josephson antecknade efter bästa förmåga.

 

 

 

spacer