smedstorp se

NATUR OCH KULTURSKATTER UPPMÄRKSAMMAS

2008-05-11

 

Det var ett stort intresse för Smedstorps natur och kulturskatter när det kallades till kulturgruppsmöte i Medborgarhuset 9 maj. Ett 20-tal personer, inkl en journalist från Ystad Allehanda, lyssnade till Berit Danilesson som varit en eldsjäl i arbetet med att uppmärk-samma kommunen och Länsstyrelsen på de kulturvärden som finns i vår bygd. Kommunen kommer nu att ta fram kartor och sätta upp skyltar och på så vis göra området mer tillgängligt för allmänheten.
Kulturgruppen kommer att arbeta vidare med frågor som att kontakta berörda markägare, formulera projektet och försöka få hjälp av Länsstyrelsen.

 

 

 

 

listarumsasen 2

 

dommarring 1