smedstorp se


Välbesökt Valborgsmässofirande  

2008-05-02


Många bybor samlades på Gröne Plan men det var också ett flertal personer som kom från andra byar.

Trots påliggande vind tändes vårelden punktligt kl 20 utan problem. I flammornas sken hölls det traditionella vårtalet och alla som hade valt att samlas på Gröne Plan denna afton fick lyssna till Majgökarnas körsång. Publiken bjöds på idel välkända sånger, allt från Vårvindar friska till Här är gudagott att vara. Ulla, som leder manskören från Gårdlösa, fick välförtjänt blomma. De mindre barnen samlades spontant kring mikrofonerna efter körens avslutning. Unisont stämde de upp till sång och publiken fick en oväntad fortsättning på kör-sjungandet. Smedstorps IF hade kaffe och grillad korv till försäljning.

 

 

valborg3a
Manskören Majgökarna från Gårdlösa. (Lagom till advent byter kören namn till Glögggökarna).

 spacer

valborg5a

Sångaren Lars Andersson räcker över välförtjänt blomma till Ulla Alm. Hon har varit körens ledare sedan start.

Ulla Alm höll både tonen och takten med van hand.

 
 

valborg7a
Efter att mikrofonerna hade sänkts en aning skyndade de mindre barnen fram för att prova ljudanläggningen och stämma upp till sång.

 

varbal 2008
Elden tog snabbt fart och spred både värme och dramatiskt sceneri. 

 
Korvgrillning och varmt kaffe var ett välkommet inslag i kvällskylan. Smedstorps IF stod för försäljningen.