smedstorp se

 

 

Österlens museums nya utställning - plogfynd

2009-03-01

  

Berit visar kruka från Gårdlösa

 

Berit i sin folkdräkt

 

Sländorna exponeras mycket vackert

 

I lördags den 28 februari invigde Berit Danielsson från Larsbo utställningen i sin fina Ingelstad Härads folkdräkt som hon sytt själv.

Hon berättade om tiden för utgrävningarna och om sin fars kommentarer. 
"-De plockar upp krukskärvor och tror att de ska kunna limma ihop dem, det går aldrig". Men på museet finns en fin kruka hittad på Gårdlösaåsen, som Berit visade. 

Dessutom berättade Berit om den planerade vandringsleden, med början i Smedstorp, kommer att gå förbi gravsättningarna, domarringarna, kalkstensugnarna och stenbrotten i Gårdlösa och fortsätta genom Marietorps naturreservat. En kopia av krukan kan kanske bli en fin souvenir för turister som går vandringsleden i framtiden. Lena Alebo berättade om nya rön som visar att våra trakter varit bebodda långt tidigare än man trott förut. Allt som visas är funnet på Österlen och ofta av bönder som samlat det som kommit upp då man plöjt sin åker. Utställningen visar både var fynden är gjorda och av vem. På utställningen är inte så många föremål från Gårdlösa med eftersom det mest fanns betesmarker där och utställningen handlar ju om plogfynd. 

Några av fynden från Gårdlösa - sländor och keramikföremål - finns med i utställningen. Sländor indikerar att djurhållning och textilarbete förekom.
På grund av föremålen som hittats i Gårdlösa förmodade Lena Alebo att det har spunnits tråd i Gårdlösa. Det är verkligen en intressant utställning och den pågår augusti månad ut.

 

                 

 En slända tyder på att man spann garn
 redan på den tiden 

 

Text: Kristina Eriksson och Kajsa Josephson
Bild: Kristina Eriksson