smedstorp se


Smedstorps marknad - en gammal tradition  

2009-06-23

 

 

 

 

Smedstorps Marknad har funnits länge. Enligt ett gammalt dokument (se länk) klargöres det att Kongl. Majts. Befallningshafvande i Christiandstads län genom beslut den 23 maj 1882 under stadgade villkor tillåtit att det finge under tre år från innevarande års början hållas så kallad ”stor torgdag”. Första fredagen i April, juli och oktober för handel med såväl lantmannaprodukter och hemslöjdsalster som med kreatur. Det är alltså en riktig gammal tradition som lever vidare i vår by.

Under krigsåren 1939-1945 fick man inte lov att hålla marknad på grund av att större folksamlingar
ej fick förekomma. Men efter kriget började marknaden igen vår, sommar och höst och det var Smedstorps kommun som var arrangör. Karl Olsson (Toffelspikaren) var den som under många år slog upp marknadsstånden som förvarades i ett kostall då de ej användes. Leif (Handlare) och Karl Olssons son Karl-Robert hjälpte till när det var marknadsdags. Den första annonsen om marknaden samlade Leif och Karl-Robert in pengar till under den stora utställningen i Slottshallen 1952.

I och med kommunsammanslagningen 1969 upphörde kommunen att arrangera Marknaden och Smedstorps Brandkår tog då över som arrangör  Det var även Brandkåren som startade med Loppmarknaden och efter några år blev idrottsföreningen också med och därefter beslöt man att ha loppmarknad och sommarmarknad samtidigt och då blomstrade marknaden upp igen efter att det i  en hel del år bara varit några enstaka karamellstånd. Efter att Leif Handlare och Mats Cervin varit på Kiviks Marknad och provåkt karuseller kunde de locka tivoli också till Smedstorps Marknad.

Förr när det var marknad kom alltid Zigenarna några dagar innan och slog läger utanför byn. Ofta var det folkvandring till deras lägerplats och då låg barnen och kikade in under tältduken som zigenarna spänt upp kring sitt läger och man lyssnade till deras musik och sång. Zigenarna kom till marknaden för bland annat att titta på alla vackra tyger som såldes. Var man riktigt snäll så kunde man bli spådd.

Sedan 1969 har Leif Andersson varit Marknadsgeneral och den som håller i alla bokningar till marknaden. Många av krämarna återkommer år efter år och vill många gånger ha samma plats som tidigare. På senare år har Leif instruerat sina adepter Mats Cervin, Claes Ekman och Ronny Cronvall som hjälps åt att hålla i alla trådarna inför och under marknaden.

Smedstorps Marknad är den som infaller först av Marknaderna i sydöstra Skåne. Det är alltid första fredagen i juli och i år är det den 3 juli.

På Torsdagskvällen dagen före marknaden är det grisfest i tältet vid Brandstationen, dit är alla välkomna. Man köper sin matportion och trivs tillsammans och allt är väldigt gemytligt. 

- Förordnandet från Oscar II >>> 
- Avskrift av Likvidavräkning från 1883 >>> 
- Tidningsartikel från 1972 >>>


Text Sonja Nilsson & Monika Edstrand
Bild Kristina Eriksson