smedstorp se

Byavandrin

2010-08-14

 

Årets byavandring har gått av stapeln - ett 50-tal intresserade hade mött upp vid Medborgarhuset. Byalagets ordförande hälsade alla välkomna och gruppen delade upp sig i 2 grupper - en grupp gick längs Gårdlösavägen och lilla Gårdlösa - det var Berit Danielsson som ledde gruppen och berättade om folket och husen.
Den andra gruppen gick längs Storgatan - där var det William Mårtensson , Torsten Lundberg och Per-Åke Edstrand som berättade både skrönor och fakta om husen och folk som bott och verkat i byn.

 

I nästan varje hus har det funnits någon form av verksamhet - skrädderi,
bageri, tunnbinderi, toffelspikeri, slakteri, kammakeri, skomakeri m.m.
En trevlig vandring genom byn där många som bott i byn som unga berättade
vad de minns om hur allt var på den "gamla goda tiden" 

 

Byavandringen avslutades med kaffe i Medborgarhuset och information från
byalaget och bygdegårdsföreningen. Per-Åke Edstrand presenterade sin
styrelse och informerade därefter om vandringsleden som nu börjar ta form.
EU-medel om 280 000 kr har beviljats för leden med syfte att få fler
besökare och turister till vårt område. Vandringsleden börjar vid Smedstorps
station vidare norrut över Rv11 förbi kalkstensbrotten och
naturskyddsområdet, med en biotop, som inte står tropiska Regnskogen långt
efter. Vandringsleden fortsätter sedan till Tunby i en första etapp. Därefter
kommer den att fortsätta till Marietorp.

 

 

byavandring gl 10

Gamla Gårdlösavägen med Smedstorps kyrka i bakgrunden

 

 

Foto Kristina Eriksson & Håkan Gottberger
Text Monika Edstrand & Roland Rydin

 

 

 

byavandring gl 4

 Deltagarna fyllde i med egna skrönor...

 

byavandring gl 7

  ... och husägarna kom ut och berättade.

 

byavandring sg 3

  Ett av husen med en intressant historia.

 

byavandring sg 7

Ännu en liten skröna.