smedstorp se

  

 

Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening

 

Anteckningar från Allmänt möte i Meborgarhuset

2012-09-26

 

 

Närvarande

Ett 40-tal personer mötte upp när Byalaget anordnade ett allmänt möte. Från Tomelilla kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Torgny Larsson och kommundirektören Göran Clausson.

 

 

Underhållning

För underhållningen stod ”Töserna Lundh” – Lillemor Olsson och Inga-May Stenström. De är uppväxta i Smedstorp och berättade lite från deras skoltid, då dom lärt sig att spela tonett. De spelade även en liten truddelutt på sina tonetter. Därefter underhöll dom med sång och fiolspel. Repertoaren bestod av folkmusik, såsom bröllopsmarscher, kadriljer, polskor och visor. Uppträdandet blev mycket uppskattat.

 

I pausen serverades kaffe med kakor.

 

 

Kommunen

Torgny Larsson menade att möten som detta ute i byarna var ett bra sätt för beslutsfattarna att träffa alla kommunens innevånare. Därefter informerade han om vad som är aktuellt i kommunen.

 

Nya vattenledningar håller på att grävas ner mellan Tomelilla och Lunnarp. Som en följd av detta kommer även Onslunda, Spjutstorp och Skåne-Tranås att få bättre tryck i sina vattenledningar.

En ny vattenborra i Brösarp kommer även på sikt att innebära att man kan sälja vatten till Kivik.

 

En ny förskola håller på att byggas i Smedstorp, liksom ett nytt kök på Kastanjeskolan.

Skolan i Brösarp har fått nya klassrum och biblioteket kar renoverats.

 

Kommunen skall utarbeta en övergripande plan för fiberoptisk bredband. Kommunen är även involverad i Tomelilla Landsbygds Fibernät som drivs av Bygderådets och som omfattar landsbygden och byar med mindre än 200 innevånare.

 

Projektering av en ny simhall i Tomelilla är i gång.

Två förslag finns:

-  renovering av den befintliga bassängen, vilket kommer att kosta 36 Mkr

-  renovering av befintlig bassäng, byggande av en undervisningsbassäng och
    förberedelse för utomhusbad till en kostnad av 52 Mkr.

 

Byavägen i Tomelilla skall restaureras och läggas om så att vägen blir smalare med gång- och cykelleder på båda sidor. Nya avloppsledningar kommer att grävas ned samtidigt.

 

Karlsborgsområdet i Tomelilla är färdigprojekterat och igångsättning med att göra gator och tomter kommer att ske inom kort. Det blir 20 nya tomter.

Österlenhem kommer att bygga nya lägenheter i ett område vid Fabriksgatan i Tomelilla

(f.d. Tinaboden).

 

Ett seniorboende är planerat vid Byavången i Tomelilla. Det blir ett s.k. hyreskooperativ, där insatserna återbetalas vid flyttning. Minst tio intressenter krävs för att bygget skall genomföras.

 

Österlenhem har tidigare skickat ut en enkät om intresse av ett trygghetsboende i Smedstorp. 22 intresseanmälningar har kommit in. Det finns därför goda förutsättningar för att ett sådant bygge kan genomföras. Lars Malmgren från Utvecklingsbolaget Sverige AB undersöker detta.  Eventuellt kommer ett möte i november att hållas i Smedstorp med anledning av detta.

 

 

Frågor från Smedstorpsborna

När kommer Gårdlösavägen att lagas?

Svar: Är på gång – kommunen har talat med Vägverket.

 

Önskemål om anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Gårdlösaområdet.

Svar: Kommunen har skickat ut intresseanmälan. Intresset har dock inte varit stort, förmodligen p.g.a. kostnaden, 135 000 -145 000 kr per fastighet.

Finns möjlighet till avbetalningsplan eller borgen?

Svar: Nej. Kommunen får inte agera bank.

 

Upprensing på cykelleden längs Storgatan. Vid några fastigheter hänger grenar ut över cykelbanan, vilket gör det svårt att komma fram.

Svar: Är en fråga för Trafikverket. Anmälan kan göras på kommuns hemsida för vidarebefordran till ansvariga. (se länkar nedan)

 

Sopstationen i närheten av Smedstorps kök behöver snyggas till.

Svar: Ej kommunens sak – utan en fråga för renhållningsbolaget.

 

Skötsel av grönytorna är inte till belåtenhet.

Svar: Antecknas. Vid sådana klagomål skall innevånarna höra av sig så att kommunen får vetskap om missförhållandena.

 

Varför är inte handikappanpassningen vi Smedstorpsbadet gjord? Skulle varit utförd 2008.

Svar: Finns för närvarande inte resurser.

Finns det någon fond, där man kan söka bidrag?

Svar: Smedstorps IF kan ta kontakt med kommunen för hjälp med detta.

 

Kommunen anordnar ett möte i Smedstorps skola den 4 oktober kl. 18.00, där medborgarna kan tycka till om allt möjligt i en medborgardialog med kommunen.

 

 

Byalagets aktiviteter

Ordförande Per-Åke Edstrand informerade om hösten planerade aktiviteter.

 

Österlen lyser den 2-3 november. Marschaller kommer att tändas längs Storgatan och Gårdlösavägen både fredag och lördag kväll. På fredagen blir det även korvgrillning och kaffe vid Mittpunkten kl. 18.30.

 

Julmarknad lördagen den 1 december. Granen tänds kl. 16.00.

 

Luciatåg i Medborgarhuset någon gång i mitten av december.

 

En nyårsfest är planerad den 31 december om det finns tillräckligt med intresse. Minst 80 anmälningar behövs för att det skall gå ihop. Pris 450 kr per person. Ytterligare information kommer på hemsidan och på anslagstavlorna.

 

Sedvanlig julgransplundring för barnen blir det i januari.

 

Diskuterades inköp av bord och stolar till grottorna vid Gröne plan. Man enades om att runda bord och bänkar i cement var det bästa och hållbaraste.

 

 

Tomelilla kommuns sida med  Självservice (e-tjänster)

http://www.tomelilla.se/medborgare/kommun-amp-politik/sjaelvservice-e-tjaenster/

 

Där hittar du bl.a. länken till felanmälan

https://pp.digitjanst.se/RMFrontEnd/default.aspx?KommunInternalId=1001&id=dt31104