smedstorp se

Ny förskola i Smedstorp

2012-11-24

 

 

 

Rektorn för Smedstorpsskolan och förskolan Ulrika Ahrlin är lyrisk när hon berättar om den nya förskolan: "Den nya förskolan kommer bli ett stort lyft för hela skolverksamheten. Eftersom det finns en gång mellan förskolan och skolan kan vi bättre nyttja lokalerna och pedagogerna kan gå från den ena enheten till andra om det behövs. Är det många barn på någon av verksamheterna och få på en annan, så är det lätt för lärarna att vara flexibla. Särskilt när det gäller fritids är det till stor fördel. Fritids håller ju till i skolan och det har hänt att det sitter ett barn tillsammans med varsin lärare i två olika lokaler. Även mattransporten från köket till förskolan kommer att underlättas genom gången mellan enheterna.

I den nya förskolan kommer barnen att få mer avskild plats och det därmed lugnare, dessutom kommer vi att ha plats för fler barn. När nu allt blir nytt och fräscht diskuterar lärarna tillsammans med föräldrarna att eventuellt införa en ny inriktning av verksamheten. Dessutom blir det en ny lekplats med bl.a. en backe att åka pulka i. Fotbollsplatsen bakom badet kommer också att göras i ordning. Genom att det byggs en ny förskola känner vi oss säkra på att skolan får vara kvar.

En garant för att skolan kommer att bli jättebra är att det är ett mycket lokalt byggföretag som bygger. Det har varit lätt att samarbeta och bolla idéer med byggherren. De har själva gått i skolan och nu går deras barn och barnbarn hos oss. Det märks att de har ett personligt intresse av skolan. Den nuvarande skolan byggdes 1952 också av en Edstrand, nämligen Herman Edstrand.

Ulrika ber alla Smedstorpsbor att hjälpa till att hitta ett namn till den nya förskolan. Helst skall det vara något som anknyter till bygden. Hitintills inkomna namn är t.ex. vallmon, blåklinten och silverflickan.

 

Text & Foto: Kristina Eriksson

  

Ulrika Ahrlin,
Rektorn för Smedstorps skola och förskola 

 

Bildspel

 

{besps}2012/1123-nya-forskolan/bildspel{/besps}