smedstorp se

  

Största huset som byggs sedan över 50 år

2012-11-24

 

– När det byggs i Smedstorp är det naturligt att det är vi på KEBAB som bygger och det här var ett projekt som vi gärna ville ta hand om och så blev det också, säger Jonas Edstrand, VD för KEBAB. Det handlar om en helt ny skolbyggnad som skall vara klar till våren 2013. Huset kommer att innehålla förskolan med eget kök men också en del administrativa lokaler. Därför byggs huset ihop med den gamla skolan.

Bygget är på 450 m2. En konstruktion med limträbalkar på en betongplatta uppvärmd med golvvärme från den befintliga pelletspannan i källaren på skolan. Ventilationen är mekanisk ”till och från” luft. Aluminiumklädda fönster, ytterväggar klädda med cementbaserade fasadskivor och papp på taket. En pergola i soligt söderläge ingår också och när den gamla förskolan rivits kommer lekområdet att förnyas och bli större. Då kommer även tillbyggnaden med ”utesov” att bli klar och det finns också planer på en fotbollsplan (gräs) i anslutning till badet.

Huset är ritat av NP-Arkitekter i Ystad och vi försöker alltid anlita lokala kollegor, avslutar Jonas Edstrand. I det här fallet är det Brobergs Rörledningsfirma och Lindstens El, båda från Tomelilla.

 

Så när nu den yngsta generationen i Smedstorp får ett nytt fint hus väntar vi något äldre på att det skall hända något med planerna på ett nytt äldreboende i Smedstorp.

 

Text: Mats Josephson

Foto: Kristina Eriksson

 

Fasad-ritning.pdf    Plan-ritning.pdf

 

Jonas Edstrand