smedstorp se

NYHETER PÅ MEDBORGARHUSET

2012-03-01

Medmänsklig omtanke

Ett gott hjärta, en god tanke och en omsorg för sina medmänniskor fanns hos den person, som genom sitt testamente ville göra något för äldre och behövande i Smedstorp. Denna omsorg har nu materialiserats i form av en hjärtstartare, som finns i Medborgarhuset. En gåva, som är mer än välkommen, men som jag hoppas att vi aldrig någonsin kommer att behöva använda, som Ulla Nybjer med bestämdhet sa. Ord, som Per-Åke Edstrand kraftfullt instämde i. Det är bra att vi fått den hit, nu när det är så mycket folk i rörelse här i huset. En trygghet. Men, som sagts, vi hoppas innerligt att den inte ska behöva brukas.

 

En hjärtstartare är en maskin som med en elektrisk stöt kan starta ett hjärta som stannat. Fördelen med hjärtstartaren är att vem som helst kan använda den. Apparaten kopplas till den medvetslöse personen, där mäter och analyserar den personens hjärtrytm. Om en stöt behövs får brukaren av maskinen en uppmaning att ge en stöt, till den medvetslöse. Om en stöt inte behövs får man en uppmaning om att göra hjärt-lungräddning.

 

Hjärta och Lungfonden, Röda Korset m.fl. arbetar idag aktivt för att se till att hjärtstartare finns i alla offentliga byggnader – alltifrån kontor och bibliotek till affärscentra och simhallar. Det är för många en dyr investering, om än inte sett till vad en hjärtstartare kan åstadkomma. Det är för Smedstorps Byalag och Medborgarhuset en donation, som förstärker säkerheten då lokalerna hyrs ut för olika aktiviteter.

 

Medborgarhuset kan nu också stoltsera med en filmduk och en filmprojektor. Denna betydelsefulla investering har gjorts av Byalaget. Bara en teknisk detalj kan tyckas – men icke sa Nicke, en värdefull satsning som förstärker uthyrningsmöjligheterna för kurser och konferenser. En viktig bit i det arbete, som nu pågår för att stärka Medborgarhusets centrala roll i Smedstorp. Här är ju Byalagets naturliga hemvist, pensionärsföreningens torsdagslunch, bridge och buggkurser, konferenser och kalas. Listan kan göras lång på det som sker i Medborgarhuset, men mer om det i Medborgarhusreportaget som kommer.

 

Text Moca Odesjö Foto Kristina Eriksson

 

Ulla visar upp hjärtstartaren

 

Framför den nya filmduken står Per-Åke med den ny inskaffade projektorn.

 

Torsdag och lunch med pensionärerna.