smedstorp se

 

 

Tipsrunda Gårdlösaledsdagen 5 maj

2012-05-06

 

Rätt svar understruket

Fråga 1.

De 9 vindkraftverken i Östra Herrestads Vindkraftpark som syns i sydost har en totalhöjd inkl vingar på

1. 125 m

x. 85 m

2. 155 m

 

Fråga 2.

Vad innebär brytning av lin?

1. Krossning av stjälken

x. Kardning

2. Skördesättet för lin

 

Fråga 3.

Målarmusslan trivs bäst i

1. Saltvatten

x. Strömmande vatten

2. Vattenfyllda stenbrott

 

Fråga 4.

Stensättningarna och domarringen härstammar från

1. Järnåldern

x. Stenåldern

2. Bronsåldern

 

Fråga 5.

Vilken fågel har Tomelilla kommun som sin symbol?

1. Råka

x. Ormvråk

2. Glada

 

Fråga 6.

Var finns innehållet i Silverflickans grav idag?

1. Österlens museum i Simrishamn

x. Kulturen i Lund

2. Historiska Museet i Stockholm

 

Fråga 7.

Vilket djur kunde man förr fånga i de vattenfyllda stenbrotten?

1. Flodkräfta

x. Krabba

2. Hummer

 

Fråga 8.

Vad användes stenen till som bröts ur Stora Stenbrottet? 2 av 3 alternativ är rätt

1. Alun

x. Byggnadsmaterial

2. Kalkutvinning

 

Fråga 9.

Sillavadsån rinner upp från

1. Kronovall

x. Gyllebosjön

2. Tunbyholmssjön

 

Fråga 10.

Efter bränning av kalkstenen i kalkugnen fick man

1. Släckt kalk

x. Alun

2. Osläckt kalk

 

Fråga 11.

Ett naturreservat ägs vanligtvis av

1. Staten

x. Svenska Naturskyddsföreningen

2. Privata markägare

 

Fråga 12.

Listarumsåsen är en

1. Rullstensås

x. Horst

2. Sandås

 

Fråga 13.

Torven som bröts i sankmarken användes huvudsakligen till

1. Djurfoder

x. Bränsle

2. Reningsmaterial vid kalktillverkning

 

Fråga 14.

Vilken av följande fåglar är vanligast i Sverige?

1. Näktergal

x. Gråsparv

2. Lövsångare

 

Fråga 15.

Vilket är rådjursspår?

1. Xx

x. xx

2. Xx

 

Fråga 16.

Nöjesverksamheten i Smedstorps Slottspark upphörde

1. 1981

x. 1971

2. 1976

 

Fråga 17.

Hur lång är Gårdlösaleden?

1. 12 km

x. 10 km

2. 14 km

 

Fråga 18.

Var trivs lökgrodan?

1. I gamla stenbrott

x. I strömmande vatten

2. I gamla grustäkter

 

Fråga 19.

Bivack betyder egentligen

1. Tillfällig förläggning i t ex tält, vindskydd, snögrotta

x. Tillfällig uppställningsplats för bikupor

2. Campingstuga

 

Fråga 20.

När kom järnvägen till Smedstorp?

1. 1856

x. 1882

2. 1912