smedstorp se

 

En fredagsträff med vår kommunchef

2014-03-07

 

Jag och Kristina har bjudit in oss själva till vår kommunchef Göran Clausson för att diskutera lite av de frågor som rör vår by, Smedstorp. Göran kom glatt och hämtade upp oss i receptionen på kommunhuset. Han hälsade oss välkomna och visade oss till sitt kontor ett par trappor upp i huset. Marina Hansson som är verksamhetschef för Kultur och Fritid var redan på plats och hälsade även hon oss glatt välkomna. Vi hade samlat ihop lite frågor och skickat till dem i förväg så att de visste vad vi ville diskutera. Där var även lite frågor riktade till verksamhetschefen för Samhällsbyggnad, Jörgen Prahl, som tyvärr inte kunde vara med. Han hade därför svarat på frågorna i förväg och hans svar fick vi skriftligt på plats.

 

När vi väl kommit på plats började våra diskussioner. Det första som stod på listan att diskutera var återvinningsstationen. Här hade kommunen inte så mycket att komma med då det är förpacknings- och tidningsinsamlingen som äger och driver stationerna. Kommunen kan inte ställa krav gällande utseendet i bygglovet. Om det skulle vara mycket nerskräpat får man ta en diskussion med miljöförbundet och FTI. Men som jag och Kristina sa så är det egentligen inte nerskräpning som är problemet utan det är mer det estetiska. Hade varit lite snyggare om det hade varit inramat av något plank eller liknande. Jörgen skall ha möte med FTI i nästa vecka och kommer då framföra våra synpunkter.

 

Inte så långt bort från återvinningsstationen ligger tågstationen som blev vårt nästa samtalsämne. Det första vi diskuterade var parkeringsmöjligheterna. Vi i byn önskar alla bättre parkeringsmöjligheter och idag är det många från Hammenhög och Sankt Olof som pendlar som väljer att köra till Gärsnäs istället då de har bättre parkeringsmöjligheter där. Visst har vi fått uppmarkerat parkeringsrutor uppe vid Medborgarhuset, men folk i allmänhet är lite bekväma och vill gärna parkera så nära som möjligt och parkeringsmöjligheterna där uppe känns inte så lockande. Kommunen har haft och har frågan uppe med Skånetrafiken och Trafikverket och Jörgen kommer framföra våra synpunkter vid deras nästa möte. Trafikverket har inte varit villiga till en parkeringsplats söder om spåren tidigare, men nu är nya tjänstemän på väg in och skall testa idéen igen, enligt Jörgen Prahl. Vi får helt enkelt själva vara på Trafikverket lite mer och försöka få dem att förstå hur viktigt det är med järnvägen här i vår by. Som privatperson kan man göra mycket och desto fler som ringer och engagerar sig, desto mer förstår Trafikverket att våra åsikter i byn är viktiga. Så vi får helt enkelt inte ge oss.

 

Vi pratade även om ersättningsbussens placering och detta kommer även Jörgen ta upp med Skånetrafiken och Trafikverket. Står man på tågstationen i väntan på tåget och har missat att det är ersättningsbuss som kommer så ser man i dagsläget inte bussen. Vårt förslag var att den kunde köra över järnvägsspåret och in till vänster (där vi vill ha parkeringen) och lämna och hämta upp passagerare där så att man inte missar den om man står på stationen och väntar. Idag sitter även de som väntar på ersättningsbussen på en trappa till ett privathus, vilket inte är optimalt. Man hade lätt kunna göra någon enklare bänk söder om järnvägen istället. Vi diskuterade även problemet med att tåget lätt blir inställt vid t.ex. snö eller andra väderrelaterande orsaker. Då vänder oftast tågen i Tomelilla och vi som bor längre österut blir då drabbade. Detta måste bli bättre, men här har Jörgen fått uppfattningen att det inte alltid behöver vara problem i vår närregion utan även förseningar på andra ställen i Skåne och på Själland påverkar sträckan Malmö - Simrishamn. Men när det gäller väderrelaterade problem tycker vi att man borde kunna sätta upp skydd mot snön och på annat vis förbättra på de platser man vet att problemen finns. Liksom i dessa frågor kan inte kommunen besluta något, utan det är Skånetrafiken och Trafikverket som är beslutsfattare här och liksom i föregående fråga gäller det att man själv visar sitt intresse och ringer och framför sina åsikter till dem. Kommunen för ständigt en dialog med dem gällande detta.

 

En annan sak som även ligger på Trafikverkets skrivbord är våra elektroniska hastighetsskyltar. De fungerar inte så ofta och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som har genomfört undersökningar på andra platser gällande bilisternas påverkan för elektroniska hastighetsskyltar har kommit fram till att de flesta bilister sänker farten i någon mån när en sådan skylt blinkar till. Vilket är till stor vikt för oss i byn med tanke på så mycket trafik som kör genom byn dagligen av blandad karaktär såsom lastbilar, betestransporter och personbilar. Efter vårt besök hos Göran har han haft uppe detta i diskussion med Trafikverket och vi hoppas att problemet snart är åtgärdat. Om inte så får vi ringa och jaga dem som är ansvariga på Trafikverket, igen.

 

När vi hade avverkat alla frågor gällande kommunikationen så började vi diskutera bostadsfrågan. Efterfrågan är stor både på hus och på lägenheter. Även seniorbostäder är av intresse. När jag söker på hemnets hemsida (i skrivande stund) får jag endast upp ett hus till salu i byn, ett hus i Gårdlösa samt tomter på Gökottevägen. De hus som kommer ut till försäljning säljs lätt och här tror vi att byns placering samt tåget med pendlingsmöjligheter gör mycket för dem som vill bo på landet, men som vill fortsätta arbeta i stan. Vi pratade om Österlenhem, som är ett självständigt bolag i kommunen, om det inte skulle vara av intresse för dem att satsa på boendefrågan i Smedstorp. Tittar man på deras hemsida så finns det endast sju lediga lägenheter i Brösarp och tre i Tomelilla. Många upplever att deras kösystem inte fungerar tillfredsställande, men enligt uppgifter Göran har från Österlenhem så skall de ha ett fungerande och rättvist kösystem. Vi diskuterar även vidare på frågan om inte de större byggföretagen i vår omnejd skulle kunna vara intresserade av att bygga något i byn. Det ligger utanför kommunens område att ta ansvar för själva byggandet, men de ställer sig väldigt positiva till om andra vill satsa på detta och uppmuntrar verkligen till byggandet av fler bostäder där efterfrågan finns. Vi byinvånare får även här engagera oss i detta och påverka företagen som finns i vår omnejd när det gäller byggandet av lägenheter. Det hade verkligen gjort att byn hade blomstrat upp lite mer.

 

Som alla andra byar vill vi i Smedstorp visa upp ett fint yttre och kunna stoltsera med en fin bykärna. Korsningen i själva ”centrum”, Storgatan och Gårdlösavägen, kunde ha gjorts mycket bättre. De som kommer med tåg till byn får se den värsta sidan. Här står skrotbilar samlade på flera platser och den gamla silon söder om järnvägen ger också en gammal och sliten känsla. Bredvid står det gamla magasinet och framför det finns en gröning. Gröningen är Banverkets mark och här växer det mest ogräs. (Det är just på denna plats vi hade velat piffa upp det med parkering och busshållplats – se i början av texten). Stationshuset som är en sådan gammal fin byggnad hade kunnat göra så mycket för stationens utseende, men mark och bostäder i privat ägo kan man inte påverka så länge det inte innebär någon miljöfara. Man kan ju föra en diskussion med respektive ägare om att man tycker att det är olämpligt med att förvara bilar på detta sett, men så länge det inte är någon miljöfara är det upp till var och en hur man använder sin tomt. Här lovar Jörgen att han skall be någon titta på eventuella lösningar.

 

I frågan på om Tomelilla Kommun har planer på att fräscha upp Smedstorp tar gärna Jörgen Prahl emot förslag och nämner att i Brösarp har byalaget haft en dialog med Tomelilla Kommun i två år gällande deras by och åtgärder för Brösarp kommer att ske någon gång mellan 2014-2015. Smedstorp kan tidigast få sina eventuella önskemål åtgärdade 2015-2016. Här välkomnar Jörgen att byalaget bjuder in till diskussion med samlade önskemål. Här kan även en diskussion föras gällande önskemål om någon form av skydd utmed vägen vid gröningen vid Fortunavägen (om detta är mark som kommunen äger). Här är det nämligen många barn som leker och för att trygga deras säkerhet är detta ett önskemål från föräldrar med barn i denna del av Smedstorp. Men redan nu kan man ansöka om försköningspengar för i år. Detta bör byalaget känna till nämner vår kommunchef, Göran Clausson. Återigen är detta något byalaget kan ta upp i diskussion med Håkan Berggren som är planeringsingenjör i kommunen.

 

En fråga som många är engagerade i är skolmaten för våra barn. Alla vill ju att skolmaten skall vara så bra som det bara går och att man skall kunna utesluta halvfabrikat. Vi pratade om ekologisk mat, att handla från gårdar i vår närhet, att utveckla köket i Smedstorps skola samt mat efter säsong. Marina Hansson berättade om skolmaten i kommunen som idag ligger på en livsmedelskostnad på 11kr/portion och säger att tänket att arbeta med mat efter säsong pågår ständigt och förbättringar sker gällande detta i den mån att det är möjligt för våra kök. Hon berättade även att kommunen gör allt för att undvika halvfabrikat. I dagsläget är det köttbullar, pannbiffar och panerad fisk som är halvfabrikat i vår skola då vi saknar rätt köksutrustning för att kunna göra detta på annat vis än köpa färdigt. På Kastanjeskolan har de bland annat en köttbullsmaskin som gör att de slipper halvfabrikat i större utsträckning. Däremot är Marina stolt och berättar att allt annat är tillagat i skolornas kök såsom t.ex. grytor och potatismos. Visserligen köper de in färdigskalad potatis, men det är inget pulvermos som serveras i våra skolor. Grisköttet är även svenskt kött (tyvärr inte oxköttet då det inte finns något avtal gällande detta) och i den offentliga upphandlingen som sker i kommunen så har de bland annat avtal med Ingelsta Kalkon, Reimans och Raskarums kyckling. I en offentlig upphandling är alla företag som är intresserade utav att få leverera till vår kommun välkomna att lämna in anbud. Tomelilla kommun lägger upp på kommunens hemsida när det är dags för upphandling. I lagen om offentlig upphandling finns en del krav på företagen som eventuellt skall komma att få leverera sina produkter till våra kök så som kvalité och ekonomi.

 

Kommunen har även en samordnad varudistribution ihop med Simrishamn och Ystad kommuner. Detta samarbete har genererat i en stor miljövinst genom att man minskat på stoppen. Idag får även Smedstorp endast två varuleveranser per vecka och denna sker när barnen inte befinner sig på skolgården istället för tre till fyra gånger i veckan som det var innan och då även på utspridda tider som passade respektive leverantör. Totalt har Ystad, Simrishamn och Tomelilla idag ca 9000 stopp per år motsvarande tidigare 27000 stopp. Denna samorganisation fungerar som så att varje kök lämnar in sin beställning till leverantören som skickar beställningen till den som samordnar beställningarna och ser till att respektive kök får vad de har beställt.

Skulle klagomål komma in på en måltid så sparas alltid en kontrollmåltid i respektive kök som man kan ta fram och analysera och se om något var otillfredsställande i tillagningsprocessen. När det gäller önskemål gällande mat eller andra funderingar så sker ett matråd mellan kostchefen Ingela Dejenfelt och respektive skola två gånger per termin och där deltar även vår kokerska Fredrika.

 

Om man skulle bygga om skolköket i Smedstorp för att tillaga all mat från grunden så är detta en stor och dyr investering. Man skulle då behöva bygga om efter nya regler, förbättra ventilationen och köpa ny köksutrustning. Sedan hade man fått bemanna upp till två kokerskor för att få det till att fungera. Detta finns inte i kommunens planer.

När vi ändå diskuterade skolan så pratade vi om skolgården som är i behov av en stor förbättring. Emellanåt kan det vara väldigt lerigt och geggigt på sina platser. Här kom Jörgen Prahl med en glad överraskning där han meddelar att entreprenaden är klar och att det sista bara skall sätta sig innan arbete påbörjas. Men det ligger i budgeten för 2014 att utemiljön skall förbättras och vi ser med positiva ögon framemot detta.

Intill skolan ligger ju vårt fantastiska friluftsbad som vi alla i byn är väldigt stolta över. Vi hade önskemål om bättre omklädningsrum, duschar, bastu och handikappanpassning. Detta är inget som ligger i budgeten för 2014. Däremot har det investerats i värmepump tidigare år och även våtrumsmattor har bytts ut i omklädningsrummen. Det som hade behövts för badet är att byta ut reningen, men det är en alldeles för dyr investering. Det handlar om flera miljoner vilket inte är möjligt i dagsläget. Däremot är kommunen villiga till att sätta ut en mobil handikapptoalett redan för denna säsongen. Här är badkomittén välkomna att återkomma om detta är önskvärt.

Sista frågan som kom upp till diskussion var Gårdlösaleden som vi är väldigt stolta över. Den är nu utmärkt på kommens karta och vi vill gärna att fler får upp ögonen för denna fantastiska led. Varje årstid ger den sin charm och man får njuta av en helt underbar och varierande natur.

 

Efter en och en halv timme så avslutas våra diskussioner och jag och Kristina tackar för tiden de har gett oss och Göran Clausson visar oss vägen ner igen. Vi går ut genom kommunhusets dörrar. Vi är något klokare, men kanske inte helt nöjda – det enda vi är överens om är att kommunen egentligen inte kan hjälpa oss med så mycket. De hänvisar vidare av förklarliga skäl och det enda rådet vi kan ge er bybor är att engagera er mer samt ringa Trafikverket och Skånetrafiken om och om igen. Tjata, Klaga, Tjata, Klaga är mantrat som gäller för att få något gjort i vår by.

 

Text: Tina Tengvert
Foto: Kristina Eriksson

 

 

TomelillaKommun

  Kommunhuset i Tomelilla

 

ClaussonGöran

  Göran Clausson 

 

HanssonMarina

  Marina Hansson

 

Smedstorp02a

  Återvinningsstationen

 

Smedstorp12a

 

 

Smedstorp16a

 

 

Smedstorp10a

 

 

Smedstorp01a

 

 

Smedstorp03a

 

 

Smedstorp07a

 

 

Smedstorp09a

 

 

Smedstorp05a