smedstorp se

Högalid blir en ekologisk gård

2017-02-17

 

En väldigt snabb omställning från konventionell till ekologisk mjölkproduktion gjorde att Mikael Palm och Anna Lindholm på Högalid fick pris som årets omställare på Eko-galan i Stockholm för ett par veckor sedan. Jag blev nyfiken och åkte dit för att höra hur de tänkte när de beslutade sig för att ställa om. 

 

Anna och Mikael tar emot utanför ladugården på Högalid och vi går upp till kontoret där man har fin utsikt över korna. 

 

Högalid består av 350 ha åker varav ca hälften är arrende och ca 60 ha bete. På gården finns runt 550 djur från kalv till ko, 250 mjölkande. Eftersom man vill ha så jämn produktion som möjligt över året kalvar det ca en ko om dagen årer om. Varje ko producerar 10 700 kg mjölk per år. Det går åt ca 200 ha till vallensilage en bandning av timotej, rödsvingel, klöver och lusern. På resten av arealen odlas fodermajs, korn, vete och en blandning av havre och ärtor. 

 

Anna och Mikael är konditorer men Mikael har alltid hjälpt till med växtodlingen på gården. När djurskötaren som Mikaels pappa delade med en granne gick vidare till annan verksamhet ville Mikael se om han skulle tycka om att arbeta med kor så han fick jobbet och efter ett tag kände han att han ville komma hem och ta över. Högalid hade då 100 kor och en djurskötare på deltid. Mikaels pappa skulle just bygga ett nytt stall till ungdjuren men Mikael och Anna bestämde sig för att bygga ett nytt kostall istället och använda det gamla stallet till ungdjuren. Det blev en ny ladugård med plats för 300 kor och fyra robotar. Nu har de fyra anställda och blir inte så bundna som man blir med bara en. 

 

De sista fem åren har varit väldigt tuffa för mjölkproduktionen så i januari förra året gjorde Mikael en omställningsanalys tillsammans med länsstyrelsen där de kom fram till att det skulle vara lönsamt att ställa om till ekologisk produktion. Det var dessutom stor efterfrågan på ekologisk mjölk så det var ett lätt beslut. Mjölkproduktionen kommer att bli lägre, förhoppningen är att kunna få 9000 kg per ko efter omställningen. Det är mer betalt för den ekologiska mjölken och man slipper kostnader för handelsgödsel och sprutmedel. Skörden blir så klart också lägre men kalkylen visar på plus. 

 

Mikael och Anna har en del utvecklingsplaner men just nu ser vi fram emot sommar caféet ”En ko till kaffet” som är öppet under tre veckor i sommar. 

 

Text: Karin Pålstam

 

 

 

 

hogavall