smedstorp se

 

information från Byalaget

2017-07-11

 

information från Byalaget

Vi har en pågående mailkontakt med Trafikverket efter det allmänna mötet i våras. Asfaltering av Storgatan är planerad under sen sommar/tidig höst. Vi försöker få Trafikverket att se över trafiksäkerheten samtidigt som asfalteringen och har påpekat att trottoarerna inte i uppfyller måttet på många ställen längs gatan och att hastigheten genom byn är alldeles för hög i förhållande till vad skyltarna säger. Tyvärr har vi svårt att få gehör för våra önskemål om åtgärder för ökad trafiksäkerhet eftersom vi inte är prioriterade i Trafikverkets planer. Därför behöver vi öka vårt eget ansvar och hålla ner hastigheten genom byn. Det är 30 respektive 40 som gäller, inte 30+40! Det finns ingen tid att vinna på att köra fortare vilket är bevisat. Några har provat nästan vetenskapligt och mätt upp tidsvinsten vid olika högre farter och konstaterat att det inte finns mer än sekunder att vinna. 

 

MILJÖSTATIONEN mellan Snickeriet och Magasinet kommer att inplankas innan påsk 2018. Det har entreprenören lovat i sitt svarsmail. 

 

BYALOPPIS är planerat lördagen den 5 augusti kl 11-15. Kostnad 50 kr. Anmäl intresse till Leif Handlare 0414-51117 senast den 20 juli.

 

FIXARDAG den 20 aug. Medborgarhuset behöver lite extra omsorg och vi behöver händer som kan bistå med omvårdnaden. 

 

Frågor? Hör av dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller titta in på Torggatan 2.

 

 

 

spacer