smedstorp se

Smedstorps bibliotek 2020
Från anonymt klassrum till superläge med egen ingång!

2020-06-09

 

Smedstorps bibliotek har tack vare satsningen på meröppet och flytten till nya lokaler fått en mer framträdande roll i byn. Utlåningen av böcker har ökat, men besöksstatistiken har ökat mer. Visserligen har corona betytt något färre lån de senaste månaderna, men många har vågat sig hit ändå. 


Biblioteket används i större utsträckning som kulturhus för programverksamhet och sociala aktiviteter. Vi är inne på tredje året med den populära lördagsmatinén för barn. På loven har vi numer alltid några aktiviteter för lediga barn, eller barn som är på fritids, oftast kombinerat pyssel och läsförmedling. 


Genom det statliga bidraget ”Stärkta bibliotek” har vi också kunnat genomföra en del för vuxna. Vi har engagerat lokala experter och haft föredrag om allt från höns och biodling till geologi, vad som finns under marken i just vår del av landet. (Denna föreläsning blev dock framskjuten p.g.a. Corona.) Vi har också startat upp ett stickcafé som träffas varannan onsdag. Byborna kommer även hit för att hålla möten i olika sammanhang.
Smedstorpsborna uppskattar satsningen på nya biblioteket och det finns förväntningar på att kunna utnyttja lokalen för fler sociala och kulturella verksamheter framöver. Ett samarbete har inletts med Smedstorp.se och de har kunnat delfinansiera flera evenemang. De har även bekostat en parkbänk och en utomhus anslagstavla vid bibliotekets ingång.
Smedstorps bibliotek har alla förutsättningar att växa som kulturcentrum i byn genom att ta vara på lokala förmågor och förväntningar, gammal kunskap och nya influenser. Det är viktigt att kulturen decentraliseras ut till byarna, det stärker sammanhållning och identitet och är positivt om vi vill göra byn till en attraktiv plats att bo på. 


Obs! Har du något du vill sätta upp på anslagstavlan? Kontakta Lena på biblioteket.

 

Text och Foto Lena Edwall, Bibliotekarie Smedstorps bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteksbank