smedstorp se

MÖTE MEDBORGARHUSET 24 sep TURISM O NATURLEDER I FOKUS

2008-09-29 


Ett fyrtiotal intresserade Smedstorpsbor hade hörsammat inbjudan till Bygdegårdsföreningens andra allmänna möte. Ärendet för dagen var vandringsleder och andra turistarrangemang. 

 

Kommunens turistansvarige, Olle Lidgren, inledde med att berätta om kommunens organisation för att stödja turismen i Tomelilla. Det finns en marknadsförings-grupp där Margareta Baker ingår som representant för Smedstorp.

De olika avdelningarna i kommunen har en samarbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnad, kultur, näringsliv och kommunekolog vilka jobbar tillsammans för att effektivare kunna hjälpa till i olika projekt. De kan hjälpa till med kartor, vägskyltar och anslagstavlor till vår vandringsled. De kommer också att göra upp med berörda markägare. 

Lidgren informerade också om olika möjligheter att söka pengar för att förverkliga olika projekt. Leaderprojektet har nu en ansvarig som samordnar ansökningarna i kommunen.

 

Sindre Magnusson från regionen talade sedan om att utveckla turistnäringen.

Kultur, fornlämningar, djur och natur är intressanta områden att visa upp. Smedstorp har mycket i den vägen. Länsstyrelsen kan ge projektstöd till intressanta projekt .
Ann-Louise Svensson berättade att vi har 120 utgrävda gravar i Gårdlösa och att järnålderslämningarna på åsen är klassade som en nationell angelägenhet. Alla fynden finns idag i Stockholm, men med ny modern teknik t.ex. GPS skulle man kunna se fynden under en vandring. Efter detta diskuterades frågor rörande marknadsföring, tillgänglig-het, evenemang och mötesplats. Detta skedde i grupper medan vi drack kaffe.
Olle Lidgren kommer att sammanfatta vad grupperna kom fram till och hans anteckningar kommer att läggas ut på hemsidan. 


Vad kommunen frågar efter är övernattningsställen. En inventering av vilka i byn som kan tänka sig hyra ut skall göras. 


Berit Danielsson informerade också från mötet om den belysta boll/kula som kommer att ställas upp vid stationen som en symbol för ”Smedstorp som Österlens mittpunkt”. Detta skall vara klart till Allhelgonahelgen och ”Österlen Lyser ”.


Text Kajsa Josephsson

Bild Kristina Eriksson

 

 

 


  Intresset var stort när turism och

  vandrings-leder skulle diskuteras

  i Medborgarhuset

 

 

  Turistchef Olle Lidgren